Välkommen till SDS säkerhetsdatablad, där du får utarbetade säkerhetsdatablad med kvalitets-och prisgaranti. SDS säkerhetsdatablad producerar till en lång rad branscher och därmed också en lång rad olika verksamheter, vilket gör att vi alltid har fingret på pulsen och är uppdaterade när det kommer till regler och föreskrifter.

NYHET: Pris per st. UFI-kod med rapport till ECHA och inlämning: 900 per. st. För mer än 3 st. eller fast avtal, vänligst kontakta oss.

Pris CLP märkning per st. 299,00.

 

 

NYHET: SCIP rapportering - läs mer här.

NYHET: UFI-kod - läs mer här.

Vi har nöjet att meddela att vi nu täcker Europa ännu bättre, när det gäller sammanställningen av säkerhetsdatablad.

Följande länder kan vi nu hjälpa ytterligare med förberedelserna till: Portugal, Island, Ungern, Estland, Tjeckien, Litauen och Grekland.

Dessutom förbereder vi som alltid även säkerhetsdatablad för danska, svenska, norska, finska, tyska, engelska, polska, franska, spanska, holländska och italienska.

NYHETER, NYHETER. SDS säkerhetsdatablad erbjuder nu att förbereda säkerhetsdatablad till Nordamerika (USA, Kanada), Sydamerika, Ryssland, Mellanöstern, Afrika, Australien, Japan och Korea. Alla har inte nämnts här. Vi har möjlighet för cirka 40 länder runt om i världen, samt naturligvis alla länder i Europa. Läs mer här.

Tel. +46 46 288 51 32.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Priser

Hos www.sds-database.com kan vi nu posta dina säkerhetsdatablad så dina kunder enkelt kan hitta och ladda ner dem. På så vis slipper du att själv hålla koll på dina säkerhetsdatablad och behöva posta dem på din egen sida.

Vi hjälper gärna kunder i fall att ni får någon anvisning från Tillsynsmyndigheten.

Om ni har fått en anvisning från Tillsynsmyndigheten med säkerhetsdatablad eller varningsmärkningen av produkter, så kan vi hjälpa dig.

Ofta kan det vara att det behövs en fullständig översyn av säkerhetsdatabladen och varningsmärkningen, vilket vi naturligtvis kan vara behjälpliga med. I samarbete med dig som kund, finner vi lösningarna som behövs, så att rekommendationen eller anvisningen följs, samtidigt som du får den nödvändiga dokumentationen.

När Ni kontaktar oss, får du naturligtvis garanterat fullständig sekretess.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

SDS säkerhetsdatablad erbjuder nu at skapa e-SDS, ett säkerhetsdatablad med exponeringsscenario, på svenska och de flesta andra europeiska språken.

Det finns krav för beredning av exponeringsscenarier när det gäller farliga ämnen som produceras eller importeras till EU i mängder som består av över 10 ton per år.

Information:

Tillverkare och leverantörer måste se till att ämnen som säljs i Sverige har ett exponeringsscenario på svenska som har bifogats med säkerhetsdatabladet. Detta ska ske när innehållet har blivit registrerat hos ECHA.

Förmedling av upplysningar om blandningar:

Det krävs att leverantören av en blandning ska förmedla upplysningar om denna från de olika exponeringscenarierna för innehållet i själva blandningen. Leverantören av blandningen kan förmedla upplysningar på tre sätt:

Leverantören kan skriva in aktuella upplysningar från exponeringsscenarierna i säkerhetsdatabladet för blandningen, och endast leverera säkerhetsdatabladet till användarna.

Leverantören kan arbeta fram ett exponeringsscenario för blandningen och bifoga det som en bilaga till säkerhetsdatabladet för blandningen.

Leverantören kan bifoga exponeringsscenarierna för innehållet som en bilaga till säkerhetsbladets blandning.

Observera vänligast att det även ska arbetas fram säkerhetsdatablad till exponeringsscenarierna.

Se exemplen här. De öppnas i PDF (leverans i PDF/Word):

Svenskt exempel på 1 substans. 

Danskt exempel på 1 ingrediens.

Engelskt exempel på 1 substans.

Engelskt exempel på en blandning.

Norskt exempel på 1 substans.

Översättning bara exponeringsscenario, vännligst kontakta oss, tack.

 

Pris för at skapa e-SDS/exponeringsscenario - kontakt oss - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Priserna beror på om det är en ren substans/ämne eller om det är en blandning mellan flera substanser, vilket gör arbetet betydligt mer omfattande.

Exponeringsscenariot arbetades fram normalt på bakgrund av en kemikaliesäkerhetsbedömningen (CSR).


Vänligen kontakta oss vid frågor. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

SDS säkerhetsdatablad har den nyaste mjukvaran för förberedning av säkerhetsdatablad till både Europa och globalt.

Om du är tillverkare eller exportör av kemiska produkter kan vi förbereda dina säkerhetsdatablad. Detta kan vara antingen utifrån redan utarbetade säkerhetsdatablad eller helt från början.

Om vi ska förbereda arbetet helt från grunden utifrån en formel behöver vi inte veta precis vad det innehåller utan endast vad som finns i av klassificerade ämnen inom intervaller. Om den högsta intervallen gör att en produkt klassificeras kommer vi att be om närmare detaljer för att få den mest exakta klassificeringen av produkten.

Säkerhetsdatabladen kommer naturligtvis att leva upp till både internationella och nationella regler.

Du kan få din egen företagslogga om så önskas.

Minsta beställnings mängd - 30 styck.

Prisexempel gäller för säkerhetsdatablad till Europa, USA/Kanada, Australien, Japan och många fler:

 

Upp till 30 säkerhetsdatablad: 32.000,-

 

Pris per styck: 1067,00

 

Upp till 60 säkerhetsdatablad: 54.000,-

 

Pris per styck: 900,00

 

Upp till 100 säkerhetsdatablad: 83.000,-

 

Pris per styck: 830,00

Vänligen kontakta oss This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se exempel på layouten här. Den öppnas i PDF:

Svenska CLP säkerhetsdatablad

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.