SDS MSDS Europe logo

SDS säkerhetsdatablad kan hjälpa till med flera tjänster relaterade till SCIP-databasen och registrering.

Först och främst måste följande klargöras:

Omfattas din produkt av SCIP-registreringsreglerna?

För att omfattas måste artikeln/produkten eller delkomponenten innehålla minst 0,1% w/w av ett ämne på kandidatlistan och vara en artikel, inte en kemisk produkt - här är andra regler som vi kan hjälpa till med.

Vi kan kontrollera om din produkt innehåller minst 0,1% av dessa ämnen, antingen genom att granska den information ni själv har om er produkt är självproducerad, eller genom att kontakta er leverantör av produkten.

Samtidigt rekommenderar vi att ni som företag skapar och arkiverar dokumentation för om ni har en registreringsskyldighet i SCIP-databasen eller inte.

Om ni producerar produkten själv eller importerar produkten från länder utanför EU och denna produkt omfattas av reglerna för registrering i SCIP-databasen måste själva produkten eller delkomponenten först skapas i ECHAs molntjänst innan SCIP-anmälan kan förberedas och skickas till SCIP-databasen.

Om produkten eller delkomponenten tillverkas i EU kommer det sannolikt redan att finnas en SCIP-registrering på denna produkt om reglerna följs av det producerande företaget, och det bör därför vara möjligt att erhålla ett SCIP-nummer på produkten eller delkomponenten som kan tillämpas på SCIP-registrering.

Om ni som företag är föremål för SCIP-registrering måste ni börja med att skapa ett företagskonto hos ECHA, eftersom att vi på så sätt kan kopplas till ditt företag som konsult och registrera det åt dig.

Kontakta oss för mer information.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Läs alla artiklar om SCIP-databasen

Tags: SCIP rapportering - anmälan - registrering - ECHA - REACH - SVHC