SDS MSDS Europe logo

Välkommen till SDS säkerhetsdatablad, där du får utarbetade säkerhetsdatablad med kvalitets-och prisgaranti. SDS säkerhetsdatablad producerar till en lång rad branscher och därmed också en lång rad olika verksamheter, vilket gör att vi alltid har fingret på pulsen och är uppdaterade när det kommer till regler och föreskrifter.

NYHET: Pris per st. UFI-kod med rapport till ECHA och inlämning: 995 per. st. För mer än 3 st. eller fast avtal, vänligst kontakta oss.

Pris CLP märkning per st. 399,00.

Om nya farasymboler:

 

Det kan vara en god idé att anlita oss för att skapa samtliga dina säkerhetsdatablad, så att du är helt säker på att allt blir korrekt.

 

Vi har under flera år arbetat med säkerhetsdatablad i olika former och på olika språk. Antingen i det nya CLP, om så önskas, eller med de färgsymboler som redan existerar.

Med hjälp av det senaste inom programvara kan vi klassificera varor eller vätskor så att ett helt korrekt faropiktogram framställs, samtidigt som vi manuellt går igenom listor och förordningar i det land det ska framställas för.

 

Det finns även en mängd H-, P- eller EUH-fraser, som alla beskriver något i förhållande till produkten, som ska sättas in.

Det är ofta ett stort arbete för vanliga företag att sätta sig in i dessa regler för att kunna göra ett säkerhetsdatablad.

Samtidigt är det ett krav från myndigheterna att de personer som framställer dessa säkerhetsblad har den relevanta kunskapen om bestämmelserna och kraven.

Ett säkerhetsdatablad består av 16 avsnitt, som steg för steg visar användaren vilken slags produkt han har och vilka försiktighetsmått han ska vidta när han arbetar med den.

 

Samtidigt framställer vi säkerhetsdatablad till en rad olika exportörer. Det kan vara till England, Tyskland, Norge, Danmark, Finland eller ett annat EU-land, vilket också gör SDS säkerhetsdatablad till den SDS leverantör som många företag föredrar.

Vi utarbetar och skapa säkerhetsdatablad baserat pålistor över kemiska ämnen 2i produkten eller efter utländska säkerhetsdatablad.

 

Vi tar även fram säkerhetsdatablad för flera konsultföretag. Om ni hör till ett av dessa, kontakta oss gärna för att höra hur vi kan sätta ihop ett säkerhetsdatablad för er på bästa sätt.

Läs mera i menyn till vänster, eller ring på tel.: ++46 46 288 51 32 om du har flera frågor.

 

Hög kvalitet!

Vi garanterar att säkerhetsdatabladen möter myndigheternas krav. Skullde det komma förfrågningar från slutanvändare eller myndigheter, i relation till säkerhetsdatabladet, så skickar ni dem bara vidare till oss.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Priser