SDS MSDS Europe logo

SDS säkerhetsdatablad erbjuder nu at skapa e-SDS, ett säkerhetsdatablad med exponeringsscenario, på svenska och de flesta andra europeiska språken.

Det finns krav för beredning av exponeringsscenarier när det gäller farliga ämnen som produceras eller importeras till EU i mängder som består av över 10 ton per år.

Information:

Tillverkare och leverantörer måste se till att ämnen som säljs i Sverige har ett exponeringsscenario på svenska som har bifogats med säkerhetsdatabladet. Detta ska ske när innehållet har blivit registrerat hos ECHA.

Förmedling av upplysningar om blandningar:

Det krävs att leverantören av en blandning ska förmedla upplysningar om denna från de olika exponeringscenarierna för innehållet i själva blandningen. Leverantören av blandningen kan förmedla upplysningar på tre sätt:

Leverantören kan skriva in aktuella upplysningar från exponeringsscenarierna i säkerhetsdatabladet för blandningen, och endast leverera säkerhetsdatabladet till användarna.

Leverantören kan arbeta fram ett exponeringsscenario för blandningen och bifoga det som en bilaga till säkerhetsdatabladet för blandningen.

Leverantören kan bifoga exponeringsscenarierna för innehållet som en bilaga till säkerhetsbladets blandning.

Observera vänligast att det även ska arbetas fram säkerhetsdatablad till exponeringsscenarierna.

Se exemplen här. De öppnas i PDF (leverans i PDF/Word):

Svenskt exempel på 1 substans. 

Danskt exempel på 1 ingrediens.

Engelskt exempel på 1 substans.

Engelskt exempel på en blandning.

Norskt exempel på 1 substans.

Översättning bara exponeringsscenario, vännligst kontakta oss, tack.

 

Pris för at skapa e-SDS/exponeringsscenario - kontakt oss - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Priserna beror på om det är en ren substans/ämne eller om det är en blandning mellan flera substanser, vilket gör arbetet betydligt mer omfattande.

Exponeringsscenariot arbetades fram normalt på bakgrund av en kemikaliesäkerhetsbedömningen (CSR).


Vänligen kontakta oss vid frågor. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.