Explosivt: Instabila explosiva ämnen, blandningar och föremål - Explosiva ämnen, blandningar och föremål
Självreaktiva ämnen och blandningar - Organiska peroxider.

Information: Produkten är explosiv och kan explodera om den utsätts för slag, friktion, gnistor eller värme. Måste hanteras varsamt.

nya farosymboler clp

SDS säkerhetsdatablad erbjuder nu utformning av logotyp.

Är det dags att fräscha upp din logotyp, eller saknar du en logotyp till en ny produktlinje?