En ny märkningsuppgift ska anges på produktmärkningarfrån och med 2020 – en kod med 16 tecken som kallas förunik formuleringsidentifierare (unique formula identifier, UFI). År 2025 kommer denna kod att vara obligatorisk i märkningen på alla produkter som klassificerats avseende hälsofaror och fysikaliska faror. Importörer och nedströmsanvändare som släpper ut sådana produkter på marknaden blir skyldiga att tillhandahålla särskild produktinformation, inbegripet UFI-koden, till giftinformationscentraler. Verktyg och stöd för att ta fram koden finns på Echas webbplats om giftinformationscentraler.

Läs mer här, öppnar i pdf.

Först av allt vill vi börja med lite hjälp:

Generera UFI-koder: https://ufi.echa.europa.eu/#/create

Läs mer om Giftinformationscentraler (på svenska, men andra språk kan väljas), här har du också länk för inlämningsportal: https://poisoncentres.echa.europa.eu/echa-submission-portal - länk direkt till inlämningsportalen (ditt företag måste registrera sig för inloggning): https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/

Vi kan hjälpa - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.