SDS MSDS Europe logo

En ny märkningsuppgift ska anges på produktmärkningar från och med 2021 – en kod med 16 tecken som kallas för unik formuleringsidentifierare (unique formula identifier, UFI). År 2025 kommer denna kod att vara obligatorisk i märkningen på alla produkter som klassificerats avseende hälsofaror och fysikaliska faror. Importörer och nedströmsanvändare som släpper ut sådana produkter på marknaden, blir skyldiga att tillhandahålla särskild produktinformation, UFI-kod, till giftinformationscentraler. Verktyg och stöd för att ta fram koden finns på Echas webbplats om giftinformationscentraler.

31-12-2022 - Tidsfristen har nu överskridits, alla nya kemiska produkter enligt CLP artikel 45 måste märkas med UFI-koder.

Läs mer här, öppnar i pdf.

Först av allt vill vi börja med lite hjälp:

Generera UFI-koder: https://ufi.echa.europa.eu/#/create

Läs mer om Giftinformationscentraler (på svenska, men andra språk kan väljas), här har du också länk för inlämningsportal: https://poisoncentres.echa.europa.eu/sv/prepare-and-submit-a-pcn - länk direkt till inlämningsportalen (ditt företag måste registrera sig för inloggning): https://idp.echa.europa.eu/ui/login  

Vi kan hjälpa och registrara - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - tel. +45 29 73 84 50 - Skype european.msds.translations

Pris per st. UFI-kod med rapport till ECHA och inlämning: 995 per. st. För mer än 3 st. eller fast avtal, vänligst kontakta oss.

Information UFI-kod Kemikalieinspektionen: https://www.kemi.se/lagar-och-regler/clp---klassificering-och-markning/uppgifter-till-giftinformationscentralen 

Möjlig UFI kod konsumentanvänding 2021 i stället för 2020 (godkänd januari 2020) Läs mer här.

Tags: UFI-kod - ECHA - CLP-förordningen - CLP bilaga VIII - Märkning kemikalier UFI - Pris UFI-kod PCN-registrering