SDS MSDS Europe logo

En ny märkningsuppgift ska anges på produktmärkningar från och med 2021 – en kod med 16 tecken som kallas för unik formuleringsidentifierare (unique formula identifier, UFI). År 2025 kommer denna kod att vara obligatorisk i märkningen på alla produkter som klassificerats avseende hälsofaror och fysikaliska faror. Importörer och nedströmsanvändare som släpper ut sådana produkter på marknaden, blir skyldiga att tillhandahålla särskild produktinformation, UFI-kod, till giftinformationscentraler. Verktyg och stöd för att ta fram koden finns på Echas webbplats om giftinformationscentraler.

01-01-2021 - Tidsfristen har nu överskridits, alla nya kemiska produkter enligt CLP artikel 45 måste märkas med UFI-koder.

Läs mer här, öppnar i pdf.

Först av allt vill vi börja med lite hjälp:

Generera UFI-koder: https://ufi.echa.europa.eu/#/create

Läs mer om Giftinformationscentraler (på svenska, men andra språk kan väljas), här har du också länk för inlämningsportal: https://poisoncentres.echa.europa.eu/echa-submission-portal - länk direkt till inlämningsportalen (ditt företag måste registrera sig för inloggning): https://idp.echa.europa.eu/ui/login 

Vi kan hjälpa och registrara - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - tel. +45 29 73 84 50 - Skype european.msds.translations

Pris per st. UFI-kod med rapport till ECHA och inlämning: 900 per. st. För mer än 3 st. eller fast avtal, vänligst kontakta oss.

Information UFI-kod Kemikalieinspektionen: https://www.kemi.se/lagar-och-regler/clp---klassificering-och-markning/uppgifter-till-giftinformationscentralen 

Möjlig UFI kod konsumentanvänding 2021 i stället för 2020 (godkänd januari 2020) Läs mer här.

Observera att EU-kommissionen har antagit en så kallad delegerad akt om ändring i CLP-förordningen som innebär att  tillämpningsdatumet för blandningar avsedda för konsumentanvändning flyttas fram ett år från 1 januari 2020 till 1 januari 2021 (är godkänd). Tillämpningsdatum för blandningar avsedda för yrkesmässig respektive industriell användning påverkas inte. Europaparlamentet och Rådet har möjlighet att invända fram till den 29 december 2019. Ett formellt beslut väntas publiceras vid årsskiftet 2019/2020.

Tags: UFI-kod - ECHA - CLP-förordningen - CLP bilaga VIII - Märkning kemikalier UFI