En ny märkningsuppgift ska anges på produktmärkningar från och med 2020 – en kod med 16 tecken som kallas för unik formuleringsidentifierare (unique formula identifier, UFI). År 2025 kommer denna kod att vara obligatorisk i märkningen på alla produkter som klassificerats avseende hälsofaror och fysikaliska faror. Importörer och nedströmsanvändare som släpper ut sådana produkter på marknaden, blir skyldiga att tillhandahålla särskild produktinformation, UFI-kod, till giftinformationscentraler. Verktyg och stöd för att ta fram koden finns på Echas webbplats om giftinformationscentraler.

Läs mer här, öppnar i pdf.

Först av allt vill vi börja med lite hjälp:

Generera UFI-koder: https://ufi.echa.europa.eu/#/create

Läs mer om Giftinformationscentraler (på svenska, men andra språk kan väljas), här har du också länk för inlämningsportal: https://poisoncentres.echa.europa.eu/echa-submission-portal - länk direkt till inlämningsportalen (ditt företag måste registrera sig för inloggning): https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/

Vi kan hjälpa och registrara (gratis att fråga om UFI-kod)- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - tel. +46 46 288 51 32.

 

Möjlig UFI kod konsumentanvänding 2021 i stället för 2020? Läs mer här.