Faroangivelser ”häftas” på produkter och ämnen, beroende på hur de är klassificerade. GHS - Global Harmonized System – är ett utvecklat klassificeringssystem från FN. Utifrån GHS har EU framställt CLP – Classification Labelling and Packing – ett klassificeringssystem beräknat för hela EU, som nu håller på att genomföras.

Det är R-fraser som står för riskfraser, på engelska risk phrases. Dessa ersätts av H fraser som står för fara, på engelska hazard.

Dessutom finns det S-fraser, som står för säkerhetsfraser, på engelska safety phrases. Dessa ersätts av P-fraser, också säkerhet, på engelska precaution.

Till sist har EU valt att skapa sina egna EUH-fraser, för att ytterligare informera om ämnen och blandningar.

Notera också att med det nya CLP ändras även en del procent, för när produkter ska faromärkas och hur. Det kommer absolut inte att bli lättare att klassificera från och med nu, det är heller inget tvivel om att yrkesinspektionen i framtiden kommer att titta på säkerhetsdatablad och arbetsplatsbruksanvisningar ännu mer.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Priser