SDS MSDS Europe logo

 Vi utför säkerhetsrapporter för kosmetiska produkter, så kallade Cosmetic Product Safety Reports (CPSR), för dina produkter, som möter de krav som ställs enligt Cosmetic Products Regulation EC 1223/2009. 

CPSR-dokumenten levereras på engelska, eftersom detta är officiell praxis och därför standard. 

Förutom detta, kan vi hjälpa dig med en manual för registrering i CPNP. 

Pris för CPSR och en manual/beskrivning för registrering i CPNP – dessa är de två saker du behöver för att få tillstånd att sälja kosmetiska produkter inom EU.

Priser från 3400,00 SEK per st.

Priset beror på antal CPSR (Cosmetic Product Safety Reports) och antal ingredienser i varje CPSR. Rabatt ges för produkter med stora likheter.  

Det finns en Del A, samt en Del B i en CPSR. 

Leveranstiden varierar från 10-15 arbetsdagar, från det att vi mottagit all information som krävs.  

Vi kommer att behöva vissa dokument för att kunna skapa en CPSR. Kontakta oss gärna om du önskar en lista över dessa dokument.

 

Om du har några frågor This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 TAGS: CPSR - CPNP - säkerhetsrapport - säkerhetsbdömning - säkerhetsutvärdering