SDS säkerhetsdatablad har specialiserat sig på att ta fram svenska säkerhetsdatablad. Framöver kommer vi mer och mer att fokusera på produkter som enbart innehåller ämnen som är klassificerade, samt det sätt som dessa produkter ska hanteras på för att undgå skadliga effekter.

Vi tar fram säkerhetsdatablad så de uppfyller såväl nationella som internationella GHS/REACH/CLP lagar.
 
Vi klassificerar produkterna efter DPD (gamla farosymboler) eller efter CLP, beroende på vilket behov du som kund har, eller beroende på hur produkterna eventuellt är märkta från tillverkarens sida.

I samband med klassificeringen går vi igenom olika internationella lagar och förordningar, samt nationella gränsvärdeförteckningar och olika förordningar, allt för att garantera att säkerhetsdatabladen lever upp till såväl nationella som internationella lagar.

Vi är vana vid att hantera konficentiell information från våra kunder och skriver gärna under en sekretesspolicy om du så önsker.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Priser