Det kan finnas flera anledningar till att ett säkerhetsdatablad behöver uppdateras. Det kan t ex vara såatt en ny sammansättning av produkten ger ger flera, bättre eller andra användningsmöjligheter.

Det kan även vara så att några av ingredienserna har blivit omklassificerade, så att de blivit märkta med andra fareoangivelser..

Det kan också vara bra att ha i åtanke att en stor del av världens produkter redan inom relativt kort tid får nya farosymboler, då CLP-faroangivelsen träder i kraft i mitten av år 2015.

Detta innebär att det behöver tillverkas nya säkerhetsdatablad och arbetsplatsbruksanvisningar för alla dessa produkter, vilket kommer att bli en stor uppgift.

Det kan hända att du redan är bekant med de nya symbolerna och har haft möjlighet att jämföra dem med de som redan finns, och därigenom har sett att man inte bara kan omvandla farosymbolerna.

Vi har valt att göra det enkelt och billigt för dig att få dina säkerhetsdatablad omgjorda till det nya CLP när den tiden kommer, samt att alltid kunna uppdatera dem.

Har du ett säkerhetsdatablad  somdu vill uppdatera kostar det 1699 SEK st. Priset för ett nyuppdaterat säkerhetsdatablad är samma som för att ta fram ett nytt, då arbetsinsatsen är densamma, såvida det inte har tagits fram här hos oss, i sådana fall nedan.

Om du fått dina säkerhetsdatablad framtagna här hos oss, kan du alltid få dem uppdaterade för andast 1599 SEK per st, vilket är billigt.

Var vänlig notera att om det bara är mindre, obetydliga förändringar som behöver göras, så kontakta oss, så kan vi tillsammans komma fram till ett rimligt pris. Detta gäller också säkerhetsdatablad som är framtagna av andra.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Priser