SDS MSDS Europe logo

Säkerhetsdatablad CLP nr. 1272/2008 - REACH nr. 1907/2006 och nr. 2020/878 pris:

Vid beställning av 1-3 st. säkerhestdatablad pris per st. 1799 SEK.

Vid beställning av 4+ st. säkerhestdatablad pris per st. 1699 SEK.

Uppdatering av säkerhetsdatablad för första gången här:

1 – 3 st. pris per st. 1799,- SEK - beroende på komplexitet.

4 + st. pris per st. 1699,- SEK - beroende på komplexitet.

Pris per st. UFI-kod med rapport till ECHA och inlämning: 995 per. st. För mer än 3 st. vänligst kontakta oss.

Pris CLP märkning per st. 399,00.

Säkerhetsdatablad för andra regioner/världsdelar: Pris från 3300,00 till 4200,00 per styck beroende på antal och det land det handlar om.

Pris SCIP-databas rapportering, vänligst kontakt oss.

Säkerhetsrapporter för kosmetiska produkter - priser från 3500,00 SEK per st. Läs mer här.

Pris CPNP-registrering 695,00 SEK per st. 

Challenge / PET-test kosmetiska produkter enligt standard ISO 11930:2012 pris 3500,00 SEK per st.

Pris kemiska produkter exponeringsscenario.

Tel. +45 29 73 84 50 - Skype european.msds.translations

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Pris säkerhetsdatablad kemikalie - CLP nr. 1272/2008 - - förordning nr. 2020/878 - REACH nr. 1907/2006.