SDS MSDS Europe logo

Information om SCIP-databasen.

Vilka produkter/varur (artiklar) ska registreras?

Från och med den 5 januari 2021 måste alla varor eller delkomponenter som innehåller problematisk kemi i form av kemiska ämnen från EU:s kandidatförteckning registreras i SCIP-databasen.

Kandidatförteckningen är en lista över kemiska ämnen som anses vara särskilt problematiska för människors hälsa eller miljön. Dessa är till exempel ämnen som är hormonstörande, cancerframkallande, skadliga för reproduktionen eller svårt nedbrytbara. Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) uppdaterar ständigt förteckningen med nya ämnen.

Även mycket små kvantiteter i en artikel/produkt eller delkomponent är tillräckligt:

Gränsen för registrering av kemiska ämnen från EU:s kandidatlista är vid 0,1 viktprocent. Dvs. mängden problematisk kemi måste bedömas i förhållande till vikten av den delkomponent som innehåller den problematiska kemin.

Det räcker inte att titta på om ditt företag använder kemiska ämnen från EU:s kandidatlista. Ditt företags produkt består sannolikt av många delkomponenter, varav vissa kan tillhandahållas av underleverantörer. Om endast en av dessa delkomponenter innehåller mer än 0,1% vikt av ett problematiskt ämne måste ditt företag registrera den totala produkten och delkomponenten i SCIP-databasen.

Även om delkomponenterna av din produkt limmas eller svetsas ihop så att de inte enkelt kan separeras igen, är de enligt lag fortfarande delartiklar. Därför måste du fortfarande undersöka, väga och eventuellt registrera varje delkomponent i din produkt. Kom ihåg att även den förpackning som din produkt levereras i också omfattas av skyldigheten att registrera sig i SCIP- databasen och bör därför undersökas och eventuellt registreras på samma sätt som själva produkten och delkomponenterna.

Vi är etablerade av ECHA och kan därför enkelt fungera som konsult för er för registrering i SCIP-databasen.

Kontakta oss för mer information.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Läs alla artiklar om SCIP-databasen

Tags: SCIP rapportering - anmälan - registrering - ECHA - REACH - SVHC