SDS säkerhetsdatablad kan hjälpa till med flera tjänster relaterade till SCIP-databasen och registrering.

Först och främst måste följande klargöras:

Information om SCIP-databasen.

Vilka produkter/varur (artiklar) ska registreras?

Från och med den 5 januari 2021 måste alla varor eller delkomponenter som innehåller problematisk kemi i form av kemiska ämnen från EU:s kandidatförteckning registreras i SCIP-databasen.